Terms of Service

Dobrodošli na Klik Pink paket kablovskih kanala koji omogućava online gledanje ukupne ponude TV kanala Pink-a.

Korišćenjem Klik Pink Internet portala (u daljem tekstu: Portal), saglasni ste sa Uslovima korišćenja (u daljem teksu: Uslovi) kao i njihovim budućim revizijama i verzijama.

Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani bez obaveze obaveštavanja korisnika, zato se savetuje što češće njihovo proveravanje.

I Opis usluge

Klik Pink paket kablovskih kanala je servis koji na jednom mestu sadrži sve Pink kanale dostupne za praćenje putem interneta na desktop i laptop računarima, smart mobilnim telefonima i tabletima. Klik Pink servisu se pristupa putem web adrese http://klikpink.rs i dostupan je preko svih internet browsera na tržištu, kao i putem smartphone aplikacije. Klik Pink web stranica je prilagodjena i prikazaće se na svakom od navedenih uredjaja, dok ce aplikaciju moći da koriste android mobilni uredjaji.

Klik Pink predstavlja premium uslugu na bazi pretplate. Aktivacija (placanje) usluge vrsi se slanjem premium sms poruke na kratki broj nakon čega se dobija pristupna šifra čijim se unosom u okviru web stranice 'otključavaju' svi Pink kanali za slobodan stream. Gledanje kanala će biti dostupno za sve vreme trajanje pretplate, odnosno do odjave korisnika sa servisa. Pretplata se automatski produžava na svakih 7 dana ukoliko korisnik ima dovoljno sredstava na svom prepaid ili postpaid računu. Ukoliko produženje pretplate ne uspe iz bilo kog razloga pristup usluzi će biti obustavljen sve do momenta uspešne naplate. Korisnik u svakom momentu moze otkazati uslugu jednostavnim slanjem sms poruke sa odgovarajucom sintaksom na kratki broj, a od momenta odjave obustavlja se dostupnost Pink kanalima.

II Opšti uslovi korišćenja Klik Pink servisa

1. Autorska prava

Stranice na Portalu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Pink. I sadržaj i struktura Portala zaštićeni su zakonom o autorskim i srodjim pravima. Za svako reprodukovanje informacija, podataka ili vizuelnog materijala potrebna je prethodna pismena dozvola Pink-a. Pink zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje.

2. Žigovi

Svi nazivi proizvoda i/ili oprema proizvoda na ovim stranicama registrovani su robni žigovi u vlasništvu Pink-a, njenih podružnica, pridruženih kompanija, nosilaca licenci ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih robnih žigova i to predstavlja kršenje zakona o robnim žigovima, zakona o kopirajtu, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji.

III Ograničenje odgovornosti

Pink se u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovog Portala, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Portala, te za (III) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Portala. Servis Klik Pink, koji je zasnovan na nedeljnom tarifiranju za uslugu, omogućava pristup svim TV kanalima koji su vlasništvo Pink-a i njegovih podružnica.

Portal može sadržati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet aplikacija i web lokacija. Pink nema nadzor nad načinom na koji su kreirani navedeni dokumenti, podaci, informacije ili druge Internet stranice uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.

IV Politika privatnosti podataka

Pink se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Portala. Pink može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako navedene korisnik dobrovoljno dostavi Pink-u Pink će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Pink-u na zadovoljstvo korisnika. Pink se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Celokupna Politika privatnosti se može videti na ovoj stranici.

V Registracija i korišćenje usluge

Klik Pink Internet portal je namenjen svim korisicima koji imaju racunar (desktop, laptop), mobilni telefon novije generacije (smartphone) ili tablet i koji imaju internet konekciju. Usluga predstavlja ponudu sledecih Pink-ovih kanala: Pink, Pink 2, Pink 3, Pink Premium, Pink Reality, Pink Soap, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Film, Pink Family, Pink Comedy, Pink Pedia, Pink Horor, Pink World, Pink Music, Pink Music 2, Pink Music 3, Pink Music 4, Pink Music 5, Pink Live, Pink Zabava, Pink Nostalgija, Pink Fashion, Pink Plus, Pink Extra, Pink N Roll, Pink Folk 1, Pink Folk 2, Pink Kids, Pink BH, Pink M

Da bi mogao da koristi Portal u potpunosti, neophodno je da Korisnik bude registrovan. Registrovati se može bilo koji korisnik GSM mreže u Srbiji i Crnoj Gori sa aktivnim SIM brojem i mobilnim telefonom, bez obzira na mobilnog operatera čije usluge mobilne telefonije koristi. Registracija se vrši slanjem SMS poruke sa sadržajem PINK na broj 5500 za Srbiju i 14560 za Crnu Goru. Nakon slanja prve poruke korisnik dobija SMS poruku dobrodošlice sa obaveštenjem o ceni usluge, uslovima korišćenja i načinu odkazivanja usluge. U narednoj poruci korisnik dobija Aktivacionu šifru sa kojom mu je omogućen pristup TV kanalima. Aktivacionu šifru je potrebno uneti u za to odgovarajuće polje. Pored Aktivacione šifre korisnik mora uneti i broj svog mobilnog telefona u formatu 3816xxxxxxxx za Srbiju, 3826xxxxxxxx za Crnu Goru u okviru predvidjenog polja na Portalu. Ukoliko su uneti podaci tačni, korisniku će se prikazazi raspoloživi TV kanali za gledanje.

Aktivaciona šifra je poverljiv podatak i korisnik je neće otkrivati drugim licima ili websajtovima. Ukoliko korisnik ima razloga da veruje da njegovu lozinku koristi drugo lice, trebalo bi da odmah promeni svoju lozinku, i da potom o tome obavesti Pink. Korisnik će biti odgovoran za svaku akciju koja je sprovedena sa njegovom lozinkom, kao i za gubitak poverljivosti izazvan takvom upotrebom. Pink zadržava pravo poništavanja korisničkog naloga bez prethodnog obaveštenja ukoliko dođe do kršenja uslova i zloupotrebe.

Klik Pink je premium servis koji se naplaćuje korisniku putem premium sms poruke koja se pošalje na kratki broj. Cena slanja prve poruke iznosi 200,64 (mts), 201,6 (telenor), 198 (vip) rsd u Srbiji. Ova cena obuhvata cenu inicijalnog sms-a koji se naplaćuje za poruke poslate na kratke brojeve (5500), i cenu usluge na nedeljnom nivou uvecane za pdv. Servis je na bazi sedmodnevne pretplate, cena koja se naplaćuje aktivnim korisnicima na svakih sedam dana iznosi 198 rsd sa pdv-om. Ovaj iznos se korisniku naplaćuje slanjem premium sms poruke. Odjava usluge vrši se slanjem sms poruke. Za odjavu potrebno je poslati Stoppinkklik na 5500 nakon ćega će korisnik dobiti informaciju o odjavi. Korisnik je odjavljen sa servisa samo ukoliko dobije povratnu poruku koja ga obaveštava o uspešnoj odjavi. Cena odjave iznosi 2,64 (mts) , 3.6 (telenor), 0 (vip) rsd. Servis je dostupan isključivo aktivnim korisnicima. Od trenutka odjave usluge, pristup Klik Pink kanalima će biti onemogućen.

Ukoliko gledate programe TV Pinka preko mobilnih mreža mogu Vam se pojaviti i dodatni troškovi prenosa podataka u zavisnosti od tarifnog paketa i operatora mobilne telefonije čije usluge koristite.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Ažuriranje i modifikacije Portala

Klik Pink zadržava pravo izmene sadržaja Portala bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Klik Pink zadržava pravo da izmeni uslove korišćenja u okviru navedenih pravnih napomena, bez posebnog obaveštavanja korisnika, a koje stupaju na snagu odmah po objavljivanju na Portalu. Daljim korišćenjem Internet servisa na stranama portala, podrazumeva se da ste saglasni sa izmenama.

Informacije

Klik PInk ima pravo da na e-mail adresu naznačenu prilikom registracije ili na broj mobilnog telefona povremeno šalje ili prikazuje na stranicama Portala informacije o budućim promenama na portalu.

Celokupnost Uslova korišćenja

Uslovi korišćenja i Polisa privatnosti čine sastavne delove Uslova korišćenja u širem smislu između korisnika i Portala. Prihvatanjem Uslova korisnik prihvata i Politiku privatnosti.

Sudska nadležnost

Odnosi između korisnika i Portala su regulisani pozitivnim propisima Republike Srbije . Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan će biti sud u Beogradu.

VII Korisnički centar

Za sva pitanja, žalbe i sugestije na raspolaganju je Klik Pink Korisnički centar. Korisnički centar je dostupan radnim danima od 09-17h putem telefona: 0700 200 500 (cena iz fiksne mreže je u visini lokalnog poziva, za korisnike mt:s mobilne mreže 4,80 din/min (sa PDV-om).

Vaša pitanja, žalbe i sugestije mozete slati i putem email adrese: pomoc@klikpink.rs.